26 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
29/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
41/2011 Sb. m. s. Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních studií (CEEPUS III)
59/2010 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska
114/2009 Sb. m. s. Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
83/2008 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky
74/2008 Sb. m. s. Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
55/2008 Sb. m. s. Protokol o změně Dodatku k Ujednání o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu mezi Ministerstvem školství České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko
53/2008 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti mládeže mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zdravotnictví, sociálních věcí a rodiny Korejské republiky
30/2008 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Vietnamské socialistické republiky
28/2007 Sb. m. s. Ujednání o rozvoji česko-francouzských tříd a jejich činnosti mezi Ministerstvem školství České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie
117/2006 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska
40/2005 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Bulharské republiky
20/2005 Sb. m. s. Dohoda o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi devíti evropskými státy
119/2003 Sb. m. s. Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
79/2003 Sb. m. s. Smlouva o Komisi J. Williama Fulbrighta mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
71/2003 Sb. m. s. Dohoda o vysílání německých učitelů na školy v České republice mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
70/2003 Sb. m. s. Dohoda o školské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
66/2003 Sb. m. s. Dohoda o udělení grantu na dodávku vybavení pro jazykovou laboratoř a audiovizuálního vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci mezi vládou České republiky a vládou Japonska
120/2002 Sb. m. s. Dohoda o ustavení Mezinárodního visegrádského fondu
82/2002 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vysokého školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska
98/2001 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 4/2001 Rady přidružení Evropská společenství - Česká republika o stanovení výše finančního příspěvku České republiky k účasti v programech Socrates II a Mládež
40/2001 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství
39/2001 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství
96/2000 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/99 Rady přidružení o přijetí podmínek pro účast České republiky v programech Společenství mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou
80/2000 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem národního vzdělávání Polské republiky
79/2000 Sb. m. s. Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky