15 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
43/2019 Sb. m. s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952
54/2018 Sb. m. s. Úmluva č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
32/2017 Sb. m. s. Protokol k Úmluvě o nucené práci z roku 1930
69/2016 Sb. m. s. Dohoda o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
20/2012 Sb. m. s. Úmluva č. 129 o inspekci práce v zemědělství
19/2012 Sb. m. s. Úmluva č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě
106/2009 Sb. m. s. Úmluva o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
24/2008 Sb. m. s. Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání
70/2007 Sb. m. s. Dohoda o partnerství při rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
38/2003 Sb. m. s. Úmluva o soukromých agenturách práce
90/2002 Sb. m. s. Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce
111/2001 Sb. m. s. Úmluva týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech
110/2001 Sb. m. s. Úmluva o správě práce
109/2001 Sb. m. s. Úmluva o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních právních norem
108/2001 Sb. m. s. Úmluva o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách