159 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
14/2020 Sb. m. s. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé Rozbalit obsah předpisu
2/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy Rozbalit obsah předpisu
45/2019 Sb. m. s. Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rozbalit obsah předpisu
19/2019 Sb. m. s. Rámcová dohoda o Programu stáží v ESO mezi Ministerstvem školství České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO)
36/2018 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu Rozbalit obsah předpisu
20/2018 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím Rozbalit obsah předpisu
17/2018 Sb. m. s. Změny prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
13/2018 Sb. m. s. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Mongolskem Rozbalit obsah předpisu
9/2017 Sb. m. s. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou  Rozbalit obsah předpisu
69/2016 Sb. m. s. Dohoda o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce Rozbalit obsah předpisu
59/2016 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání Rozbalit obsah předpisu
40/2016 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu Rozbalit obsah předpisu
23/2016 Sb. m. s. Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie – INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference Rozbalit obsah předpisu
57/2015 Sb. m. s. Smlouva o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady podle Smlouvy o poskytnutí záruky týkající se úvěrů Rozbalit obsah předpisu
56/2015 Sb. m. s. Smlouva o poskytnutí záruky mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů Rozbalit obsah předpisu
51/2015 Sb. m. s. Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni Rozbalit obsah předpisu
43/2015 Sb. m. s. Změny článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj Rozbalit obsah předpisu
22/2015 Sb. m. s. Dohoda o provádění Rozhodnutí Komise, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice Rozbalit obsah předpisu
18/2015 Sb. m. s. Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu Rozbalit obsah předpisu
7/2015 Sb. m. s. Změny přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
6/2015 Sb. m. s. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování Rozbalit obsah předpisu
8/2014 Sb. m. s. Dodatková dohoda k Dohodě o podmínkách účasti České republiky v misi MFO mezi vládou České republiky a MFO
71/2013 Sb. m. s. Dohoda o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice Rozbalit obsah předpisu
70/2013 Sb. m. s. Dohoda o provádění Rozhodnutí Evropské komise, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice Rozbalit obsah předpisu
74/2012 Sb. m. s. Hostitelská dohoda o umístění, podpoře, výsadách a imunitě mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS) Rozbalit obsah předpisu
46/2012 Sb. m. s. Dohoda o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní Rozbalit obsah předpisu
41/2012 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu
36/2012 Sb. m. s. Dohoda o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1 mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní Rozbalit obsah předpisu
76/2011 Sb. m. s. Dohoda ohledně splátkového kalendáře České republiky na E-ELT mezi Ministerstvem školství České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli Rozbalit obsah předpisu
74/2011 Sb. m. s. Dohoda o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli Rozbalit obsah předpisu
48/2011 Sb. m. s. Memorandum o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) Rozbalit obsah předpisu
5/2011 Sb. m. s. Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) Rozbalit obsah předpisu
15/2010 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu Rozbalit obsah předpisu
125/2009 Sb. m. s. Ukončení platnosti Úmluvy o Europolu a souvisejících smluvních dokumentů
116/2009 Sb. m. s. Dohoda o podmínkách účasti České republiky v misi MFO mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO)
93/2009 Sb. m. s. Dohoda o přistoupení k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou Rozbalit obsah předpisu
44/2009 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci při přesídlování uprchlíků mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Rozbalit obsah předpisu
36/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnosti a výměně utajovaných informací mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
35/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
34/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnosti utajovaných informací mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických Rozbalit obsah předpisu
33/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Islandskou republikou a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
32/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
31/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Ukrajinou a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
30/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
29/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Norským královstvím a Evropskou unií Rozbalit obsah předpisu
16/2009 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu Rozbalit obsah předpisu
70/2007 Sb. m. s. Dohoda o partnerství při rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce Rozbalit obsah předpisu
69/2007 Sb. m. s. Smlouva o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů Rozbalit obsah předpisu
61/2007 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii mezi členskými státy Evropské unie a Bulharskou republikou a Rumunskem Rozbalit obsah předpisu
56/2007 Sb. m. s. Dohoda o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii mezi Českou republikou a Organizací spojených národů Rozbalit obsah předpisu