31 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
16/2019 Sb. m. s. Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin
37/2016 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska
73/2007 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu
39/2006 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Státním lesnickým úřadem Čínské lidové republiky
38/2006 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky
109/2004 Sb. m. s. Přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin
90/2004 Sb. m. s. Ujednání o ekonomické, vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky
81/2004 Sb. m. s. Dohoda o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci a Dohoda o vypuštění článku 4 této Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny
73/2004 Sb. m. s. Přístup České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství
69/2004 Sb. m. s. Přístup ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP)
40/2004 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství Rakouské republiky
116/2003 Sb. m. s. Evropská dohoda o ochraně obratlovců pro pokusné a vědecké účely
114/2003 Sb. m. s. Evropská dohoda o ochraně jatečních zvířat
43/2003 Sb. m. s. Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími
8/2003 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
136/2002 Sb. m. s. Změna orgánů pověřených a zodpovědných za provádění Dohody o vzájemné uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
74/2002 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné výpomoci zemědělských subjektů mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
21/2002 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti veterinární a v oblasti ochrany rostlin mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Peruánské republiky
19/2002 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu o zřízení Podvýboru pro zemědělský obchod mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
7/2002 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
76/2001 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
67/2001 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci na úseku ochrany rostlin a karantény mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
48/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci na úseku rostlin mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Republiky Litva
47/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Republiky Litva
46/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a zúrodňování půdy Egyptské arabské republiky
22/2000 Sb. m. s. Dohoda o veterinární spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
21/2000 Sb. m. s. Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
20/2000 Sb. m. s. Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě
19/2000 Sb. m. s. Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu
18/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany rostlin mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
17/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci ve veterinární oblasti mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky