29 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
30/2020 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
45/2019 Sb. m. s. Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
41/2019 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
36/2018 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu
15/2017 Sb. m. s. Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
40/2016 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu
54/2014 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky
71/2012 Sb. m. s. Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
58/2012 Sb. m. s. Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie
41/2012 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu
28/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky
10/2012 Sb. m. s. Dohoda o pomoci České republiky při řešení nouzového stavu v oblasti zdravotní péče mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
98/2011 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Albánské republiky
15/2010 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu
107/2009 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 17/1999 Sb., o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky
16/2009 Sb. m. s. Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu
3/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
55/2007 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblastech zdravotnictví a lékařské vědy mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
54/2006 Sb. m. s. Změny dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou
53/2006 Sb. m. s. Změny dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Súdánskou republikou
52/2006 Sb. m. s. Změny dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Zambijskou republikou
51/2006 Sb. m. s. Změny dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Mosambickou republikou
50/2006 Sb. m. s. Změny dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou
104/2003 Sb. m. s. Dodatek č. 1 k Správnímu ujednání k provádění Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky
97/2001 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně
96/2001 Sb. m. s. Úmluva o lidských právech a biomedicíně
49/2001 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky
48/2001 Sb. m. s. Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
38/2001 Sb. m. s. Dohoda měnící Úmluvu o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky