116 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
37/2020 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi Českou republikou a Portugalskou republikou
29/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
5/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
79/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie
54/2017 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky
60/2016 Sb. m. s. Dohoda o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky  
30/2016 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
7/2016 Sb. m. s. Ujednání o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky
6/2016 Sb. m. s. Ujednání o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky
5/2016 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky
64/2015 Sb. m. s. Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
23/2015 Sb. m. s. Smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
66/2014 Sb. m. s. Prováděcí program spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
80/2013 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky
17/2013 Sb. m. s. Ujednání o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky
7/2013 Sb. m. s. Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
87/2012 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky
84/2012 Sb. m. s. Prodloužení platnosti Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky
75/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky
61/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Albánské republiky
29/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny
27/2012 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a ministryní vědy a vysokého školství Polské republiky
26/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky
24/2012 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky
108/2011 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
68/2011 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a vědy Bulharské republiky
41/2011 Sb. m. s. Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních studií (CEEPUS III)
98/2010 Sb. m. s. Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky
64/2010 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie
59/2010 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska
17/2010 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky
16/2010 Sb. m. s. Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
114/2009 Sb. m. s. Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
46/2009 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vysokého školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění
45/2009 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky
9/2009 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky
84/2008 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky
83/2008 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky
74/2008 Sb. m. s. Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
72/2008 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska
60/2008 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
55/2008 Sb. m. s. Protokol o změně Dodatku k Ujednání o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu mezi Ministerstvem školství České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko
53/2008 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti mládeže mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zdravotnictví, sociálních věcí a rodiny Korejské republiky
30/2008 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Vietnamské socialistické republiky
17/2008 Sb. m. s. Program dvoustranné spolupráce v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
76/2007 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky
28/2007 Sb. m. s. Ujednání o rozvoji česko-francouzských tříd a jejich činnosti mezi Ministerstvem školství České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie
117/2006 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska
109/2006 Sb. m. s. Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky
104/2006 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání částí studia rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky