90 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
52/2019 Sb. m. s. Memorandum o dohodě o přidělování styčných důstojníků mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spojených států amerických
13/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky
9/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky
37/2018 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky
26/2018 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán
21/2018 Sb. m. s. Memorandum o dohodě o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
6/2018 Sb. m. s. Dohoda o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky
4/2018 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky
44/2017 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
40/2017 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky
14/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky
52/2016 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory
18/2016 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán
15/2016 Sb. m. s. Dohoda o akvizici a vzájemném poskytování služeb (USA-CZE-02) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
13/2016 Sb. m. s. Změny č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice
3/2016 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí vlády Nepálu
21/2015 Sb. m. s. Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
20/2015 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
4/2015 Sb. m. s. Prováděcí program o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Arménské republiky
71/2014 Sb. m. s. Protokol o pyrotechnickém vzdělávání k provedení Smlouvy o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
58/2014 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ruskou federací
32/2014 Sb. m. s. Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky
27/2014 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz
77/2013 Sb. m. s. Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
76/2013 Sb. m. s. Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
75/2013 Sb. m. s. Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
67/2013 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
66/2013 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
54/2013 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky
38/2013 Sb. m. s. Ujednání o obranné spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory
32/2013 Sb. m. s. Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace
91/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Kazachstán
70/2012 Sb. m. s. Nóta o oznámení kontaktních údajů v oblasti spolupráce v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Albánskou republikou
66/2012 Sb. m. s. Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko
81/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky
25/2011 Sb. m. s. Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska
22/2011 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky
51/2010 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
9/2010 Sb. m. s. Oprava Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu
28/2009 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Pákistánské islámské republiky
27/2009 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Korejské lidově demokratické republiky
6/2009 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky
45/2008 Sb. m. s. Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky
37/2008 Sb. m. s. Protokol o kulturní spolupráci na léta mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
35/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky
33/2008 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mezi Českou republikou a Polskou republikou
25/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, potravin a ochrany spotřebitelů Albánské republiky
10/2008 Sb. m. s. Memorandum o spolupráci o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a z
8/2008 Sb. m. s. Protokol o ustavení mechanismu politických konzultací o otázkách zajímajících obě strany mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Panamské republiky
81/2007 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky