79 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
13/2020 Sb. m. s. Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
6/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání
55/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech Rozbalit obsah předpisu
54/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech Rozbalit obsah předpisu
33/2019 Sb. m. s. Smlouva o předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou Rozbalit obsah předpisu
52/2018 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci Rozbalit obsah předpisu
30/2018 Sb. m. s. Rezoluce ICC-ASP/16/Res.5
29/2018 Sb. m. s. Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese Rozbalit obsah předpisu
22/2018 Sb. m. s. Změny prohlášení k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
17/2018 Sb. m. s. Změny prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
11/2018 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány Rozbalit obsah předpisu
73/2017 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu Rozbalit obsah předpisu
72/2017 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu Rozbalit obsah předpisu
33/2017 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi   Rozbalit obsah předpisu
59/2016 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání Rozbalit obsah předpisu
16/2016 Sb. m. s. Změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijaté Českou republikou
51/2015 Sb. m. s. Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni Rozbalit obsah předpisu
15/2015 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong Rozbalit obsah předpisu
14/2015 Sb. m. s. Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong Rozbalit obsah předpisu
9/2015 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů Rozbalit obsah předpisu
8/2015 Sb. m. s. Dohoda o předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong Rozbalit obsah předpisu
65/2014 Sb. m. s. Protokol o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejího Závěrečného protokolu Rozbalit obsah předpisu
55/2014 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán Rozbalit obsah předpisu
105/2013 Sb. m. s. Úmluva Organizace spojených národů proti korupci Rozbalit obsah předpisu
104/2013 Sb. m. s. Úmluva o počítačové kriminalitě Rozbalit obsah předpisu
34/2013 Sb. m. s. Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Rozbalit obsah předpisu
106/2011 Sb. m. s. Přístup k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině Rozbalit obsah předpisu
1/2011 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo (z dubna 20. dubna 1959)
69/2010 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu Rozbalit obsah předpisu
65/2010 Sb. m. s. Dohoda o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických Rozbalit obsah předpisu
8/2010 Sb. m. s. Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými Rozbalit obsah předpisu
7/2010 Sb. m. s. Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými Rozbalit obsah předpisu
84/2009 Sb. m. s. Římský statut Mezinárodního trestního soudu Rozbalit obsah předpisu
43/2009 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 70/2002 Sb. m. s. Rozbalit obsah předpisu
77/2008 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou Rozbalit obsah předpisu
18/2008 Sb. m. s. Status Haagské konference mezinárodního práva soukromého Rozbalit obsah předpisu
69/2007 Sb. m. s. Smlouva o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů Rozbalit obsah předpisu
57/2007 Sb. m. s. Mezinárodní úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu Rozbalit obsah předpisu
56/2007 Sb. m. s. Dohoda o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii mezi Českou republikou a Organizací spojených národů Rozbalit obsah předpisu
48/2006 Sb. m. s. Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních Rozbalit obsah předpisu
30/2006 Sb. m. s. Smlouva o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
2/2006 Sb. m. s. Smlouva o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Českou republikou a Polskou republikou Rozbalit obsah předpisu
124/2005 Sb. m. s. Smlouva o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
91/2005 Sb. m. s. Úmluva o styku s dětmi Rozbalit obsah předpisu
90/2005 Sb. m. s. Dodatkový protokol Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc Rozbalit obsah předpisu
39/2005 Sb. m. s. Platnost smluv mezi Českou republikou a Společenstvím Bahamských ostrovů - Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců ze dne 11. listopadu 1924, Smlouvy mezi Republikou československ
29/2005 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice Rozbalit obsah předpisu
28/2005 Sb. m. s. Dodatečné prohlášení České republiky k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
57/2004 Sb. m. s. Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rozbalit obsah předpisu
3/2004 Sb. m. s. Občanskoprávní úmluva o korupci Rozbalit obsah předpisu