37 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
28/2020 Sb. m. s. Prováděcí ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích
11/2019 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky
8/2019 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
41/2018 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
22/2017 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci při výcviku Policie Iráku mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky
56/2016 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
48/2016 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a usnadnění jejího používání
23/2016 Sb. m. s. Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie – INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference
22/2016 Sb. m. s. Dodatek č. 4 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
20/2016 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskou republikou a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
61/2014 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti spolupráce v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Polskou republikou
60/2014 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti policejní spolupráce a o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
41/2014 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Státem Izrael
40/2014 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
38/2014 Sb. m. s. Protokol o provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v letoviscích na území Bulharské republiky mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky
1/2014 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Černou Horou
92/2013 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
22/2013 Sb. m. s. Ujednání o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice – Schwandorf mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo
78/2012 Sb. m. s. Dohoda o policejní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
82/2011 Sb. m. s. Dohoda o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
80/2011 Sb. m. s. Dohoda o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko
34/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
23/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie
87/2010 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti policejní spolupráce a v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Polskou republikou
86/2010 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti policejní spolupráce a vzájemné pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Rakouskou republikou (ze dne 20. dubna 1959)
85/2010 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti boje proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
70/2010 Sb. m. s. Nóta o oznámení kontaktních údajů orgánů příslušných ke spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Albánskou republikou
125/2009 Sb. m. s. Ukončení platnosti Úmluvy o Europolu a souvisejících smluvních dokumentů
119/2009 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky
24/2009 Sb. m. s. Ujednání o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
62/2007 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Polskou republikou
105/2006 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací
65/2006 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
8/2006 Sb. m. s. Oprava sdělení č. 26/2005 Sb. m. s.
76/2005 Sb. m. s. Změna sdělení č. 26/2005 Sb. m. s. o Smlouvě o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
72/2005 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu
26/2005 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou