11 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
36/2015 Sb. m. s. Smlouva o obchodu se zbraněmi
36/2012 Sb. m. s. Dohoda o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1 mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní
18/2012 Sb. m. s. Úmluva o kazetové munici
36/2010 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Dohodě o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní mezi třinácti evropskými státy, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii
35/2010 Sb. m. s. Dohoda o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní mezi sedmi evropskými státy, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii
14/2009 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 94/1997 Sb. o přijetí Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
38/2008 Sb. m. s. Smlouva o otevřeném nebi
115/2006 Sb. m. s. Změna Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky a Protokolu a výbušných zbytcích války k této Úmluvě
94/2006 Sb. m. s. Dohoda o všeobecném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace Smlouvy
94/2003 Sb. m. s. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
29/2000 Sb. m. s. Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení