28 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
43/2019 Sb. m. s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952
54/2018 Sb. m. s. Úmluva č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
32/2017 Sb. m. s. Protokol k Úmluvě o nucené práci z roku 1930
69/2016 Sb. m. s. Dohoda o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
61/2015 Sb. m. s. Dohoda o Visegrádském patentovém institutu
32/2015 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě Světové meteorologické organizace
68/2013 Sb. m. s. Jednací a důkazní řád Mezinárodního trestního soudu, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního zbytkového mechanismu, Jednací a důkazní řád Mezinárodního zbytkového mechanismu Organizace spojených národů
26/2013 Sb. m. s. Přijetí novely čl. 38 Stanov Světové organizace cestovního ruchu
25/2013 Sb. m. s. Přístup ke Stanovám Světové organizace cestovního ruchu
20/2012 Sb. m. s. Úmluva č. 129 o inspekci práce v zemědělství
19/2012 Sb. m. s. Úmluva č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě
77/2011 Sb. m. s. Dohoda o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace
106/2009 Sb. m. s. Úmluva o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
24/2008 Sb. m. s. Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání
70/2007 Sb. m. s. Dohoda o partnerství při rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
63/2006 Sb. m. s. Změna oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání
22/2006 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o zřízení Evropské organizace pro jaderný výzkum
22/2005 Sb. m. s. Smlouva, která mění Smlouvu o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci
47/2004 Sb. m. s. Dohoda o právním postavení Informační kanceláře Rady Evropy mezi vládou České republiky a Radou Evropy
38/2003 Sb. m. s. Úmluva o soukromých agenturách práce
90/2002 Sb. m. s. Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce
111/2001 Sb. m. s. Úmluva týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech
110/2001 Sb. m. s. Úmluva o správě práce
109/2001 Sb. m. s. Úmluva o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních právních norem
108/2001 Sb. m. s. Úmluva o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách
105/2001 Sb. m. s. Protokol o provádění programu asistence dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů o azyl v České republice a cizinců mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Mezinárodní organizací pro migraci
66/2001 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
45/2001 Sb. m. s. Přístup k Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách