16 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
13/2017 Sb. m. s. Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením  
28/2016 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení
74/2013 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
68/2012 Sb. m. s. Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob
48/2010 Sb. m. s. Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
41/2010 Sb. m. s. Oprava v textu Úmluvy o právech dítěte
10/2010 Sb. m. s. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
85/2009 Sb. m. s. Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva
15/2007 Sb. m. s. Podpis Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
78/2006 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
114/2004 Sb. m. s. Protokol č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícím se zrušení trestu smrti za všech okolností
108/2004 Sb. m. s. Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti
100/2004 Sb. m. s. Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícím se zrušení trestu smrti
45/2003 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
24/2002 Sb. m. s. Prohlášení o odstranění všech forem rasové diskriminace
57/2001 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen