53 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
37/2019 Sb. m. s. Protokol o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky Rozbalit obsah předpisu
31/2019 Sb. m. s. Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska Rozbalit obsah předpisu
47/2018 Sb. m. s. Dohoda o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael Rozbalit obsah předpisu
63/2017 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky Rozbalit obsah předpisu
55/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky Rozbalit obsah předpisu
52/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky Rozbalit obsah předpisu
49/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky Rozbalit obsah předpisu
4/2017 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny Rozbalit obsah předpisu
16/2015 Sb. m. s. Protokol o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky Rozbalit obsah předpisu
10/2015 Sb. m. s. Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky Rozbalit obsah předpisu
52/2014 Sb. m. s. Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy mezi vládou České republiky a vládou Gruzie Rozbalit obsah předpisu
36/2014 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
30/2014 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky Rozbalit obsah předpisu
28/2014 Sb. m. s. Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska Rozbalit obsah předpisu
57/2013 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky Rozbalit obsah předpisu
81/2012 Sb. m. s. Protokol o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky Rozbalit obsah předpisu
50/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky Rozbalit obsah předpisu
38/2012 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie Rozbalit obsah předpisu
35/2012 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky Rozbalit obsah předpisu
16/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny Rozbalit obsah předpisu
9/2012 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny Rozbalit obsah předpisu
2/2012 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Bulharské republiky Rozbalit obsah předpisu
45/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky Rozbalit obsah předpisu
93/2010 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů Rozbalit obsah předpisu
95/2009 Sb. m. s. Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie Rozbalit obsah předpisu
54/2009 Sb. m. s. Dohoda o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky Rozbalit obsah předpisu
53/2009 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky Rozbalit obsah předpisu
39/2009 Sb. m. s. Přijetí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví Rozbalit obsah předpisu
26/2009 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
15/2009 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti kulturních, akademických a sportovních vztahů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady
23/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska Rozbalit obsah předpisu
6/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky Rozbalit obsah předpisu
4/2008 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Slovinsko Rozbalit obsah předpisu
71/2007 Sb. m. s. Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 Rozbalit obsah předpisu
54/2007 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace
114/2006 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky Rozbalit obsah předpisu
18/2005 Sb. m. s. Protokol o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky Rozbalit obsah předpisu
5/2005 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky
138/2004 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky Rozbalit obsah předpisu
110/2004 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky Rozbalit obsah předpisu
55/2004 Sb. m. s. Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky Rozbalit obsah předpisu
98/2003 Sb. m. s. Výpověď Dohody o činnosti kulturních a informačních středisek mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky
95/2003 Sb. m. s. Dohoda o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky Rozbalit obsah předpisu
27/2003 Sb. m. s. Dohoda o školské a kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických Rozbalit obsah předpisu
50/2002 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace Rozbalit obsah předpisu
47/2002 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky Rozbalit obsah předpisu
121/2001 Sb. m. s. Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky Rozbalit obsah předpisu
78/2001 Sb. m. s. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo Rozbalit obsah předpisu
137/2000 Sb. m. s. Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky Rozbalit obsah předpisu
99/2000 Sb. m. s. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy Rozbalit obsah předpisu