91 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
36/2020 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky
7/2020 Sb. m. s. Pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulár
18/2019 Sb. m. s. Změny přílohy Dohody o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
6/2019 Sb. m. s. Dodatek k Dohodě o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky
55/2018 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
45/2018 Sb. m. s. Změny č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi vládou České republiky a vládou Maď
33/2018 Sb. m. s. Změny přílohy Dohody o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
19/2018 Sb. m. s. Pozastavení provádění Dohody o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky konající služební cesty mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky
3/2018 Sb. m. s. Změny č. 4 Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky
67/2017 Sb. m. s. Dodatek k Technické dohodě k Dohodě o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
45/2017 Sb. m. s. Změny č. 3 Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky 
41/2017 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky
31/2017 Sb. m. s. Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi vládou České republiky a vládou Maď
30/2017 Sb. m. s. Změny č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi vládou České republiky a vládou Maď
29/2017 Sb. m. s. Dodatek č. 4 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
28/2017 Sb. m. s. Dodatek č. 3 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
11/2017 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
10/2017 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
54/2016 Sb. m. s. Dodatek č. 5 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
51/2016 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
63/2015 Sb. m. s. Ujednání o vzájemném udělování vícevstupových víz držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky
62/2015 Sb. m. s. Ujednání o zavedení zjednodušené vízové praxe pro cestující za účelem obchodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky
29/2015 Sb. m. s. Změny č. 2 Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovensk
25/2015 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky
3/2015 Sb. m. s. Dodatek č. 2 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
2/2015 Sb. m. s. Změna č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz mezi vládou České republiky a v
1/2015 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou
29/2014 Sb. m. s. Dodatek o zastupování při udělování schengenských víz k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
11/2014 Sb. m. s. Dodatek č. 3 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
10/2014 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
5/2014 Sb. m. s. Technická dohoda k Dohodě o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
4/2014 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
102/2013 Sb. m. s. Změna Dohody o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky
101/2013 Sb. m. s. Změna Prováděcí dohody k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska
100/2013 Sb. m. s. Dodatek č. 2 k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
79/2013 Sb. m. s. Změna Ujednání o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska
78/2013 Sb. m. s. Změny Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské rep
62/2013 Sb. m. s. Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi Českou republikou a Maďarskem
61/2013 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky
47/2013 Sb. m. s. Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů
46/2013 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
45/2013 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
44/2013 Sb. m. s. Dodatek k Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
99/2012 Sb. m. s. Ujednání o zastupování při udělování schengenských víz mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
4/2012 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci při poskytování konzulárních služeb a při mimořádných událostech v třetích zemích mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky
104/2011 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky
103/2011 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky
101/2010 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Španělského království
100/2010 Sb. m. s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky
99/2010 Sb. m. s. Ujednání o zastupování mezi Českou republikou a Francouzskou republikou