159 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
29/2020 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropskou unií a Gruzií
27/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
26/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
25/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob
24/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
18/2020 Sb. m. s. Dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
17/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
16/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem
15/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
24/2019 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky
46/2017 Sb. m. s. Smlouva o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou
16/2017 Sb. m. s. Změně orgánu z článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody o předávání a zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací
39/2016 Sb. m. s. Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
38/2016 Sb. m. s. Smlouva o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
54/2015 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
13/2015 Sb. m. s. Nóta o změně v oblasti předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací
70/2014 Sb. m. s. Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny k Dohodě o zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
62/2014 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti spolupráce policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
103/2013 Sb. m. s. Změna názvu letiště z článku 5 Protokolu k provádění Dohody o předávání a přebírání občanů obou států mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
93/2013 Sb. m. s. Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou
84/2013 Sb. m. s. Změna názvu letiště z článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou
65/2013 Sb. m. s. Dohoda o předávání osob na společných státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
51/2013 Sb. m. s. Změna názvu letiště uvedeného v článku 9 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora
37/2013 Sb. m. s. Schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic
36/2013 Sb. m. s. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko
24/2013 Sb. m. s. Nóta o změně názvu letiště z Prováděcího protokolu k provádění Smlouvy o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob mezi Českou republikou a Arménskou republikou
13/2013 Sb. m. s. Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
12/2013 Sb. m. s. Smlouva o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
9/2013 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti policejní spolupráce a ochraně státních hranic v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
96/2012 Sb. m. s. Smlouva o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy o společných státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
79/2012 Sb. m. s. Protokol mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky k provedení Dohody o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou
45/2012 Sb. m. s. Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody o předávání a zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací
42/2012 Sb. m. s. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou
23/2012 Sb. m. s. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora
47/2011 Sb. m. s. Protokol k provádění Smlouvy o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti
46/2011 Sb. m. s. Smlouva o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací
37/2011 Sb. m. s. Prováděcí protokol ke Smlouvě o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky
36/2011 Sb. m. s. Smlouva o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob mezi Českou republikou a Arménskou republikou
33/2011 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva o společných státních hranicích
88/2010 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti policejní spolupráce a ochraně státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
94/2009 Sb. m. s. Úmluva o vodním hospodářství na hraničních vodách mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky
91/2009 Sb. m. s. Smlouva o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří – Mostowice mezi Českou republikou a Polskou republikou
52/2008 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy číslo 1 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
29/2008 Sb. m. s. Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
28/2008 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění a doplňuje Ujednání o zřízení určených míst na turistických stezkách mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
27/2008 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o předávání a přebírání občanů mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
26/2008 Sb. m. s. Dohoda o předávání a přebírání občanů mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
5/2008 Sb. m. s. Ujednání o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
82/2007 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 277/1998 Sb., o sjednání Dohody o předávání a zpětném přebírání osob mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
80/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy číslo 3 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky