232 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
34/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 2 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace Rozbalit obsah předpisu
33/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 1 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace Rozbalit obsah předpisu
32/2020 Sb. m. s. Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám Rozbalit obsah předpisu
31/2020 Sb. m. s. Dohoda o změně Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie Rozbalit obsah předpisu
8/2020 Sb. m. s. Dohoda o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice mezi vládou České republiky a Běloruské republiky Rozbalit obsah předpisu
1/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou a Korejskou republikou Rozbalit obsah předpisu
56/2019 Sb. m. s. Dohoda o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Slovenské republiky Rozbalit obsah předpisu
49/2019 Sb. m. s. Dohoda o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory Rozbalit obsah předpisu
46/2019 Sb. m. s. Dohoda o změně a ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Polskou republikou
42/2019 Sb. m. s. Dohoda o změně a ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky
28/2019 Sb. m. s. Dohoda o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky Rozbalit obsah předpisu
27/2019 Sb. m. s. Datum účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle jednotlivých zemí
26/2019 Sb. m. s. Datum účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech
14/2019 Sb. m. s. Změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
10/2019 Sb. m. s. Změny Úmluvy TIR
2/2019 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné správní pomoci v celních otázkách mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou Rozbalit obsah předpisu
51/2018 Sb. m. s. Dohoda o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky Rozbalit obsah předpisu
50/2018 Sb. m. s. Rozhodnutí ke Smlouvě o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Chilskou republikou
48/2018 Sb. m. s. Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách Rozbalit obsah předpisu
28/2018 Sb. m. s. Změny příloh 6, 8 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
23/2018 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Turkmenistánem Rozbalit obsah předpisu
71/2017 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Chilskou republikou
62/2017 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Belize  Rozbalit obsah předpisu
27/2017 Sb. m. s. Dohoda o zřízení Mezinárodní investiční banky Rozbalit obsah předpisu
5/2017 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Chilskou republikou Rozbalit obsah předpisu
1/2017 Sb. m. s. Změny příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR Rozbalit obsah předpisu
47/2016 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky a Protokolu k ní   Rozbalit obsah předpisu
43/2016 Sb. m. s. Protokol, který upravuje Smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán Rozbalit obsah předpisu
41/2016 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě Rozbalit obsah předpisu
34/2016 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy Rozbalit obsah předpisu
31/2016 Sb. m. s. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou Rozbalit obsah předpisu
17/2016 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Monackým knížectvím Rozbalit obsah předpisu
12/2016 Sb. m. s. Protokol k úpravě Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny Rozbalit obsah předpisu
11/2016 Sb. m. s. Změny příloh 1, 6 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
8/2016 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím a Protokolu k ní Rozbalit obsah předpisu
58/2015 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou Rozbalit obsah předpisu
57/2015 Sb. m. s. Smlouva o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady podle Smlouvy o poskytnutí záruky týkající se úvěrů Rozbalit obsah předpisu
56/2015 Sb. m. s. Smlouva o poskytnutí záruky mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů Rozbalit obsah předpisu
44/2015 Sb. m. s. Změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci Rozbalit obsah předpisu
43/2015 Sb. m. s. Změny článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj Rozbalit obsah předpisu
39/2015 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou Rozbalit obsah předpisu
34/2015 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím Rozbalit obsah předpisu
22/2015 Sb. m. s. Dohoda o provádění Rozhodnutí Komise, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice Rozbalit obsah předpisu
17/2015 Sb. m. s. Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Belgickým královstvím Rozbalit obsah předpisu
72/2014 Sb. m. s. Dohoda o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými Rozbalit obsah předpisu
64/2014 Sb. m. s. Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky Rozbalit obsah předpisu
51/2014 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím a Protokolu k ní Rozbalit obsah předpisu
43/2014 Sb. m. s. Dohoda o konsolidaci súdánského dluhu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán Rozbalit obsah předpisu
33/2014 Sb. m. s. Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví Rozbalit obsah předpisu
6/2014 Sb. m. s. Změny článku 6 a přílohy 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR Rozbalit obsah předpisu