178 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
46/2020 Sb. m. s. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
44/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
43/2020 Sb. m. s. Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou
42/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Jordánským hášimovským královstvím s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
41/2020 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Jordánským hášimovským královstvím
40/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
39/2020 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael
14/2020 Sb. m. s. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
9/2020 Sb. m. s. Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
3/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
2/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
44/2019 Sb. m. s. Dohoda o statusu vojenského a civilního personálu a o statusu velitelství a ozbrojených sil mezi členskými státy Evropské unie
20/2018 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím
13/2018 Sb. m. s. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Mongolskem
5/2018 Sb. m. s. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou repub
60/2017 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska mezi Norským královstvím a Českou republikou  
59/2017 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou  
9/2017 Sb. m. s. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou 
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
50/2013 Sb. m. s. Smlouva mezi členskými státy Evropské unie a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
48/2013 Sb. m. s. Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie
28/2013 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Arménskou republikou
27/2013 Sb. m. s. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Arménskou republikou
13/2012 Sb. m. s. Sedmý protokol o opravě Smlouvy o přistoupení
12/2012 Sb. m. s. Pátý protokol o opravě Lisabonské smlouvy
11/2012 Sb. m. s. Sedmý protokol o opravě Smlouvy o přistoupení
85/2011 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska mezi Českou republikou a Norským královstvím
84/2011 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím
55/2011 Sb. m. s. Ukončení platnosti Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících Protokolů
48/2011 Sb. m. s. Memorandum o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)
13/2011 Sb. m. s. Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii
83/2010 Sb. m. s. Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a Marockým královstvím
72/2010 Sb. m. s. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a Republikou Černá Hora
68/2010 Sb. m. s. Podpis Zápisu o opravě Lisabonské smlouvy
67/2010 Sb. m. s. Podpis Zápisu o opravě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii
66/2010 Sb. m. s. Podpis Zápisu o opravě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii
40/2010 Sb. m. s. Zápis o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
34/2010 Sb. m. s. Dohoda o účasti deseti evropských států v Evropském hospodářském prostoru
30/2010 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Republikou Tádžikistán
29/2010 Sb. m. s. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Tádžickou republikou
14/2010 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Ázerbájdžánskou republikou o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
13/2010 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Ázerbájdžánskou republikou, kterým se rozšiřuje působnost dohody na dvoustranný obchod s textilními výrobky
12/2010 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Ázerbájdžánskou republikou
11/2010 Sb. m. s. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Ázerbájdžánskou republikou
6/2010 Sb. m. s. Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
5/2010 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
111/2009 Sb. m. s. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
64/2009 Sb. m. s. Čtvrtý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení deseti evropských států k Evropské unii
58/2009 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a Albánskou republikou
57/2009 Sb. m. s. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a Albánskou republikou