186 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
35/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky
10/2020 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
5/2020 Sb. m. s. Změna limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
38/2019 Sb. m. s. Konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
23/2019 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
22/2019 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
44/2018 Sb. m. s. Protokol o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
32/2018 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
24/2018 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky
2/2018 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán
78/2017 Sb. m. s. Protokol o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky
77/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci při modernizaci železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem do
76/2017 Sb. m. s. Ujednání o elektrizaci pohraniční trati mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky
61/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
43/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království
42/2017 Sb. m. s. Konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
25/2017 Sb. m. s. Dohoda o propojení české dálnice a rakouské rychlostní silnice mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
24/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky
21/2017 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
20/2017 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
66/2016 Sb. m. s. Změny Úmluvy COTIF z roku 2009 a o odvolání výhrady k Úmluvě COTIF učiněné v roce 2008  
65/2016 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
57/2016 Sb. m. s. Změny Dohody o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu
46/2016 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Jamajky
32/2016 Sb. m. s. Konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
24/2016 Sb. m. s. Změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté Českou republikou
53/2015 Sb. m. s. Přístup k Protokolu z roku 1997 pozměňujícího Mezinárodní úmluvu o zamezení znečištění z lodí z roku 1973
52/2015 Sb. m. s. Přístup k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL) a k Protokolu z roku 1978 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí
50/2015 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
46/2015 Sb. m. s. Manilské změny přílohy Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
45/2015 Sb. m. s. Přístup k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
41/2015 Sb. m. s. Smlouva o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
31/2015 Sb. m. s. Konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
19/2015 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
11/2015 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
48/2014 Sb. m. s. Dohoda o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
23/2014 Sb. m. s. Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1990)
22/2014 Sb. m. s. Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1989)
21/2014 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 3 bis) (1984)
20/2014 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 83 bis) (1980)
19/2014 Sb. m. s. Protokol o autentickém čtyřjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944)
18/2014 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1977)
17/2014 Sb. m. s. Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1974)
16/2014 Sb. m. s. Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1971)
15/2014 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 50 písm. a)] (1971)
14/2014 Sb. m. s. Protokol o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1968)
13/2014 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] (1962)
3/2014 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 8/2011 Sb. m. s. Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
94/2013 Sb. m. s. Smlouva o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Republikou Makedonie
83/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Vídeň, 8. listopadu 1968)