185 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
10/2020 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Mongolska Rozbalit obsah předpisu
5/2020 Sb. m. s. Změna limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
38/2019 Sb. m. s. Konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) Rozbalit obsah předpisu
23/2019 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Rozbalit obsah předpisu
22/2019 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Rozbalit obsah předpisu
44/2018 Sb. m. s. Protokol o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt Rozbalit obsah předpisu
32/2018 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
24/2018 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky Rozbalit obsah předpisu
2/2018 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán Rozbalit obsah předpisu
78/2017 Sb. m. s. Protokol o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky Rozbalit obsah předpisu
77/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci při modernizaci železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem do Rozbalit obsah předpisu
76/2017 Sb. m. s. Ujednání o elektrizaci pohraniční trati mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky Rozbalit obsah předpisu
61/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky Rozbalit obsah předpisu
43/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království Rozbalit obsah předpisu
42/2017 Sb. m. s. Konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) Rozbalit obsah předpisu
25/2017 Sb. m. s. Dohoda o propojení české dálnice a rakouské rychlostní silnice mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou Rozbalit obsah předpisu
24/2017 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky Rozbalit obsah předpisu
21/2017 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Rozbalit obsah předpisu
20/2017 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Rozbalit obsah předpisu
66/2016 Sb. m. s. Změny Úmluvy COTIF z roku 2009 a o odvolání výhrady k Úmluvě COTIF učiněné v roce 2008   Rozbalit obsah předpisu
65/2016 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Rozbalit obsah předpisu
57/2016 Sb. m. s. Změny Dohody o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu Rozbalit obsah předpisu
46/2016 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Jamajky Rozbalit obsah předpisu
32/2016 Sb. m. s. Konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) Rozbalit obsah předpisu
24/2016 Sb. m. s. Změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté Českou republikou Rozbalit obsah předpisu
53/2015 Sb. m. s. Přístup k Protokolu z roku 1997 pozměňujícího Mezinárodní úmluvu o zamezení znečištění z lodí z roku 1973 Rozbalit obsah předpisu
52/2015 Sb. m. s. Přístup k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL) a k Protokolu z roku 1978 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí Rozbalit obsah předpisu
50/2015 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky Rozbalit obsah předpisu
46/2015 Sb. m. s. Manilské změny přílohy Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků Rozbalit obsah předpisu
45/2015 Sb. m. s. Přístup k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků Rozbalit obsah předpisu
41/2015 Sb. m. s. Smlouva o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou Rozbalit obsah předpisu
31/2015 Sb. m. s. Konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) Rozbalit obsah předpisu
19/2015 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Rozbalit obsah předpisu
11/2015 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Rozbalit obsah předpisu
48/2014 Sb. m. s. Dohoda o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
23/2014 Sb. m. s. Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1990)
22/2014 Sb. m. s. Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1989)
21/2014 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 3 bis) (1984) Rozbalit obsah předpisu
20/2014 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 83 bis) (1980) Rozbalit obsah předpisu
19/2014 Sb. m. s. Protokol o autentickém čtyřjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944) Rozbalit obsah předpisu
18/2014 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1977)
17/2014 Sb. m. s. Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1974)
16/2014 Sb. m. s. Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1971)
15/2014 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 50 písm. a)] (1971)
14/2014 Sb. m. s. Protokol o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1968) Rozbalit obsah předpisu
13/2014 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] (1962)
3/2014 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 8/2011 Sb. m. s. Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) Rozbalit obsah předpisu
94/2013 Sb. m. s. Smlouva o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Republikou Makedonie Rozbalit obsah předpisu
83/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Vídeň, 8. listopadu 1968) Rozbalit obsah předpisu
82/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Ženeva, 19. září 1949) Rozbalit obsah předpisu