Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

Předložení návrhu 06.04.2021
Poslední změna 10.06.2021
Stav návrhu Legislativní proces probíhá v Senátu Parlamentu České republiky
Předkladatel Senát

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dle názoru navrhovatele přijatá kompromisní verze zákona vznikala kvůli nepříliš stabilní politické situaci v rámci několika dní.  Nevyhnutelně tak obsahuje řadu nedostatků. Předkládaný návrh si klade za cíl odstranit z dalších nedostatků. Cílem návrhu je stanovení přesnějších podmínek možného omezení provozu služeb a provozoven na základě mimořádných opatření v rámci stavu pandemické pohotovosti, stanovení základních pravidel pro vyplácení finančních kompenzací a nahradit právní institut náhrady škody širším institutem náhrady újmy. V zákoně o právu shromažďovacím je pak cílem ustanovit dočasnost právní úpravy stanovené v novelizovaném zákoně, namísto trvalého zásahu do práva shromažďovacího. Návrh obsahuje také podrobnější právní úpravu v zákoně o ochraně veřejného zdraví, týkající se mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření nákazy COVID-19 a zpracovávání dat získaných prostřednictvím takovéto aplikace orgány státní správy. Současně, obdobně jako v případě zákona o právu shromažďovacím, stanoví návrh dočasnost právní úpravy.

Historie procesu

Senát

06.04.2021Předloženo Senátutext, odůvodnění, znění
29.04.2021Proběhlo projednání v Senátu, přikázáno výborům a komisím 
10.06.2021Projednávání Senátem 

Návrh mění předpis(y)

94/2021 Sb.Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zá..
84/1990 Sb.Zákon o právu shromažďovacím
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví