Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon občanský soudní řád, exekuční řád, zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí a zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 ...

Předložení návrhu 05.03.2021
Poslední změna 31.03.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh navazuje věcně na zákon, který upravuje chráněný účet, zřizovaný v souvislosti s výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Na základě jiného právního předpisu je stanoveno, že se s výjimkami uvedenými v zákoně do 31. ledna 2021 neprovádí výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem movitých věcí a do 28. února 2021 se zákazy adresované povinnému týkající se nakládání s peněžními prostředky na účtu postiženém výkonem rozhodnutí nevztahují na peněžní prostředky do výše čtyřnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Protože si podle sdělení bankovního sektoru příprava na zavedení chráněného účtu vyžádá určité technické změny, navrhuje se posunout účinnost zákona z 1. dubna tohoto roku na 1. července 2021.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

05.03.2021Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

08.03.2021Předložen návrh, bez připomínkového řízení 
08.03.2021Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

24.03.2021Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

25.03.2021Postoupeno Senátu 
31.03.2021Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

31.03.2021Postoupeno prezidentu republiky 
31.03.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.03.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 155/2021 Sb. v částce č. 61

Návrh mění předpis(y)

38/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon..
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
120/2001 Sb.Exekuční řád
119/2001 Sb.Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
191/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se..