Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Předložení návrhu 15.02.2021
Poslední změna 26.02.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem zákona je reagovat na dosavadní zkušenosti s epidemií onemocnění COVID-19 a upravit vymezení mimořádných opatření, která je v této souvislosti oprávněno vydávat Ministerstvo zdravotnictví a zejména pak reakce na neprodloužení nouzového stavu a potřebu zakotvení konsenzuálního "pandemického" zákona pro další reakci v boji s pandemií onemocnění COVID-19. Pro zajištění větší transparentnosti a jisté garance přiměřenosti regulace se zakotvuje režim, kdy by opatření vydávaná podle tohoto zákona podlíhá předchozímu schválení vládou. Současně se zahrnuje pod tento režim i mimořádná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví vydávaná s celostátní působností za stejným účelem. Zákon je přitom koncipován jako dočasný, určený pouze pro řešení stávající epidemie COVID-19.

Historie procesu

Vláda

15.02.2021Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice
15.02.2021Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

15.02.2021Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze 
18.02.2021Proběhlo 2. čtenínávrhy
18.02.2021Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.02.2021Postoupeno Senátu 
24.02.2021Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

26.02.2021Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní zněnítext

Prezident

26.02.2021Postoupeno prezidentu republiky 
26.02.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

26.02.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 94/2021 Sb. v částce č. 38

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

94/2021 Sb.Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zá..

Návrh mění předpis(y)

97/1993 Sb.Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
121/2000 Sb.Autorský zákon
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
561/2004 Sb.Školský zákon
161/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epide..
191/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se..
97/1993 Sb.Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
561/2004 Sb.Školský zákon
161/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epide..
191/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se..