Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných...

Předložení návrhu 07.12.2020
Poslední změna 07.01.2021
Stav návrhu Zamítnuto Senátem
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem úpravy obou zákonů jsou změny v oblasti správního trestání, konkrétně vynucování plnění povinností vyplývajících z krizových opatření. Novela také s ohledem na obecné zvýšení sankcí za přestupková jednání i v jiných zákonech, zvyšuje sankce na 50 tis. Kč u fyzických osob. Z hlediska konkretizace dohledu nad dodržováním krizových opatření je nově konkretizována i působnost Policie ČR a obecní policie. Z hlediska lepší systemizace právních předpisů je pak stanovena obecná pravomoc těchto složek řešit porušení povinností u fyzických i právnických osob a podnikajících fyzických osob příkazem na místě. 

Historie procesu

Vláda

07.12.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, znění
07.12.2020Projednáno vládou, schválenotext, znění

Poslanecká sněmovna

07.12.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze 
09.12.2020Proběhlo 2. čtení 
09.12.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

11.12.2020Postoupeno Senátu 
07.01.2021Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Návrh mění předpis(y)

240/2000 Sb.Krizový zákon
243/2020 Sb.Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a ..