Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Předložení návrhu 04.12.2020
Poslední změna 07.12.2020
Stav návrhu Projednáno ve vládě
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Exportní a garanční pojišťovací společnost (EGAP) poskytuje bankám záruku za splacení úvěrů, které tyto banky umožní čerpat proexportně orientovaným vývozcům, výrobním a obchodním podnikům, které se dostaly do finančních problémů v důsledků současné pandemie koronaviru.

Předmětem návrhu je zejména prodloužení lhůty pro poskytování záruk do 30. června 2021, změna možnosti splácet poskytnutou půjčku po dobu 6 let na místo současných 5, úprava výše krytí nesplacené úvěrové listiny na 90% a prodloužení lhůty pro posouzení řádného a včasného splnění závazků žadatele na 30 dní ze současných 21.

Historie procesu

Vláda

04.12.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, znění
07.12.2020Projednání vládou 

Návrh provádí předpis(y)

58/1995 Sb.Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
166/1993 Sb.Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

Návrh mění předpis(y)

215/2020 Sb.Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní ..
308/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení záko..