Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

Předložení návrhu 04.12.2020
Poslední změna 31.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaný zákon prodlouží možnost orgánů právnických osob rozhodovat s využitím technických prostředků nebo rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (tedy nikoli prezenčně), a to aniž by musel být takový způsob rozhodování připuštěn v zakladatelském právním dokumentu právnické osoby, do 30. června 2021. S ohledem na stále trvající nouzový stav, s nímž je spojeno omezené shromažďování osob ve vnitřních prostorech budov, lze očekávat, že nemožnost či obtížná možnost orgánů právnických osob zasedat prezenčně bude přetrvávat ještě v první polovině roku 2021.

Historie procesu

Vláda

04.12.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, znění
07.12.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

07.12.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze 
10.12.2020Proběhlo 2. čtení 
10.12.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

11.12.2020Postoupeno Senátu 
17.12.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.12.2020Postoupeno prezidentu republiky 
21.12.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 601/2020 Sb. v částce č. 244

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

601/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koro..

Návrh mění předpis(y)

191/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se..
460/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koro..