Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o energetickém posudku

Předložení návrhu 27.11.2020
Poslední změna 20.01.2021
Stav návrhu Projednávání návrhu ukončeno
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky o energetickém posudku zachovává postupy pro zpracování energetických posudků podle příslušných ustanovení zákona o hospodaření energií. Na základě návrhu došlo ke zrušení typu posudku posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie. Zároveň došlo k zavedení posudku o stanovení vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynůposouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem.

Historie procesu

Vláda

27.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
18.12.2020Ukončení sběru připomínek 
20.01.2021Projednávání ukončeno 

Návrh provádí předpis(y)

406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií