Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předložení návrhu 27.11.2020
Poslední změna 18.12.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrhem dochází k jasnému vymezení kapacitních míst vzdělávání v oboru vzdělávání, ve kterém lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Další změna zakotvuje povinnost žáka vzdělávat se podle školního vzdělávacího programu, který bude zahrnovat povinný obsah obou příslušných rámcových vzdělávacích programů – tedy jak maturitního oboru, tak i nematuritního oboru. Návrh dále upravuje termíny vydávání vysvědčení. Žákům 3. ročníku bude vysvědčení předáno v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky. Návrh se dále týká organizace přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole, resp. náležitosti přihlášky ke vzdělávání, kdy uchazeč, který se hlásí k přijímacímu řízení, bude na přihlášce uvádět obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. Rovněž z rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude tato skutečnost jednoznačně zřejmá.

Historie procesu

Vláda

27.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
18.12.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky

Návrh provádí předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon

Návrh mění předpis(y)

13/2005 Sb.Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
111/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 3..
3/2015 Sb.Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
353/2016 Sb.Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání