Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

Předložení návrhu 25.11.2020
Poslední změna 12.02.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem nařízení vlády je reagovat na konec programového období 2014-2020 a na navazující přechodné období, tj. upravit podmínky poskytování dotací pro navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat a zároveň nedošlo k neúměrnému finančnímu zatížení programového období 2021-2027 závazky z přechodného období, které by do značné míry omezovalo prostor pro financování nových výzev.

Historie procesu

Vláda

25.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
16.12.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
08.02.2021Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

12.02.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 54/2021 Sb. v částce č. 25

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

54/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících a..

Návrh mění předpis(y)

330/2019 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
75/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení v..