Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

Předložení návrhu 25.11.2020
Poslední změna 12.02.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely nařízení vlády je reagovat na konec programového období 2014-2020 a na navazující přechodné období. Proto je nezbytné upravit podmínky poskytování dotací pro navazující ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené nařízeními Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat.

Historie procesu

Vláda

25.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
16.12.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
08.02.2021Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

12.02.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 55/2021 Sb. v částce č. 25

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

55/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího o..

Návrh mění předpis(y)

331/2019 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
147/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesníh..
50/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter..
73/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
74/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
29/2016 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatick..
44/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezen..
43/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo j..
76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
44/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezen..