Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Předložení návrhu 25.11.2020
Poslední změna 16.12.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je zejména reagovat na změny vodního zákona a stanovit technické podmínky pro stavbu a provoz odlehčovacích komor, reagovat na změny zákona o zeměměřictví a stanovit jednoznačnou specifikaci rozsahu dat poskytovaných pro potřeby agendy oboru vodovodů a kanalizací, prodloužit platnost stávajícího dlouhodobého srážkového normálu využívaného pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace, stanovit jednoznačná pravidla pro realizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, provázat výpočet ceny pro vodné a pro stočné s účetními předpisy a aplikovat poznatky z kontrol a praxe.

Historie procesu

Vláda

25.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
16.12.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

428/2001 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích