Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Předložení návrhu 14.02.2019
Poslední změna 03.02.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon reaguje na nový zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Zřízením informačního systému právních předpisů vznikne ucelená moderní databáze, v níž bude možno vyhledat a seznámit se s obsahem obecně závazných vyhlášek a nařízení všech územních samosprávných celků v České republice. Informační systém bude sloužit i k vyhlášení právních předpisů některých správních úřadů, které nejsou publikovány ve Sbírce zákonů. Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů bude veřejně přístupným elektronickým informačním systémem; využívat zveřejněné databáze tedy bude moci kdokoliv.

Historie procesu

Vláda

30.07.2019Reorganizace projednávání, předchozí historieviz změna
30.07.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění, ria

Poslanecká sněmovna

26.08.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
10.03.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
23.10.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.11.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

23.11.2020Postoupeno Senátu 
16.12.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

19.01.2021Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

21.01.2021Postoupeno prezidentu republiky 
22.01.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

03.02.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 36/2021 Sb. v částce č. 17

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

36/2021 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územ..

Návrh mění předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí
151/1997 Sb.Zákon o oceňování majetku
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
166/1999 Sb.Veterinární zákon
128/2000 Sb.Zákon o obcích
129/2000 Sb.Zákon o krajích
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
240/2000 Sb.Krizový zákon
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
118/2010 Sb.Zákon o krajském referendu
466/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce