Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, a vyhláška č....

Předložení návrhu 23.11.2020
Poslední změna 19.02.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrhem vyhlášky jsou do jejího textu přijaty pojmy a definice dle platného znění Energetického zákona, dále dochází k upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a zásobníkem plynu. Součástí novely je také rozšíření stávající přílohy č. 5 o nové druhy plynu, v tomto případě biometanu a požadavky na jeho kvalitativní parametry.

Historie procesu

Vláda

23.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
14.12.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
10.02.2021Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

19.02.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 78/2021 Sb. v částce č. 31

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

78/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škod..

Návrh provádí předpis(y)

458/2000 Sb.Energetický zákon
165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Návrh mění předpis(y)

108/2011 Sb.Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dod..
459/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepra..