Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

Předložení návrhu 11.11.2020
Poslední změna 14.12.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Průběh krizové situace vyvolané onemocněním COVID-19 odhalil nedostatky v postupech řešení krizových procesů. Má dojít k vyřešení problémů vzniklých narušením dodavatelských řetězců a volného pohybu zboží ve vztahu k zásobování věcnými prostředky určenými k řešení krizových stavů nebo nekoncepčností vypracování plánů na obdobné situace a nedostatek jejich následné kontroly a vyhodnocování. V praxi se dále ukázalo, že do krizového plánování není dostatečně začleněno Ministerstvo obrany. Je tedy nutné blíže definovat jeho roli při plánování a řešení krizových stavů. Nadto má dojít k úpravě zákona o rozpočtových pravidlech tak, aby bylo možné zajistit řádnou realizaci plánů pro krizové stavy schválených vládou České republiky. Za tímto účelem je nutné vyčlenit adekvátní rozpočtové prostředky pro opatření, která vyžadují finanční zajištění.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

11.11.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

20.11.2020V připomínkovém řízení 
02.12.2020Ukončení sběru připomínek 
14.12.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

241/2000 Sb.Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
240/2000 Sb.Krizový zákon
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech