Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Předložení návrhu 10.11.2020
Poslední změna 10.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Národní bezpečnostní úřad

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Současná pandemie koronaviru SARS CoV-2 negativně ovlivňuje výkon státní správy i aktivitu podnikatelských subjektů, a to i ve vztahu ke schopnosti dostát povinnostem podávat informace důležité pro bezpečnostní řízení ve stanovených lhůtách. Národní bezpečnostní úřad tak nemůže rozhodnout v stanovené lhůtě o opakované žádosti podané držitelem osvědčení a dochází tak k diskontinuitě přístupu k utajovaným informacím. Tomuto stavu má zabránit novela zákona, která bude garantovat, že účastníku řízení, který podal opakovanou žádost a v době probíhajícího bezpečnostního řízení byl vyhlášen nouzový stav nebo stav ohrožení, a to pro území celého státu, anebo válečný stav, přičemž o žádosti držitele osvědčení nebylo rozhodnuto do doby skončení platnosti jeho dosavadního osvědčení, bude mu umožněn přístup k utajované informaci do doby vydání rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu, kterým bylo rozhodnuto o opakované žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců po skončení platnosti dosavadního osvědčení nebo dokladu.

Historie procesu

Vláda

10.11.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
16.11.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

19.11.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze 
26.11.2020Proběhlo 2. čtení 
26.11.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

26.11.2020Postoupeno Senátu 
03.12.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

07.12.2020Postoupeno prezidentu republiky 
08.12.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

10.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 523/2020 Sb. v částce č. 216

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

523/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsob..

Návrh mění předpis(y)

412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti