Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem...

Předložení návrhu 09.11.2020
Poslední změna 29.01.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem nařízení je změnit požadavky na elektronický formát listiny, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku. Podle stávající úpravy je možné podávat předmětné listiny elektronicky pouze ve formátu PDF. Tento stav je však do budoucna nevhodný, nevyhovující požadavkům evropského práva a snižující přehlednost veřejného rejstříku a zužitkovatelnost uložených informací.

Historie procesu

Vláda

09.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
01.12.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
18.01.2021Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

29.01.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 25/2021 Sb. v částce č. 12

Návrh provádí předpis(y)

304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Návrh mění předpis(y)

351/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ..