Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o právu autorském a občanský zákoník

Předložení návrhu 06.11.2020
Poslední změna 07.12.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo kultury
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zavádí do českého právního řádu novou unijní úpravu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským, která zatím ve vnitrostátním právním řádu nejsou obsažena vůbec nebo jsou obsažena jen částečně. Novela přejímá v zásadě závazná ustanovení směrnice OnlineSatCab a směrnice o APnaJDT, pouze v některých vybraných případech využívá faktultativních ustanovení směrnic, např. v případě stanovení režimu výkonu práv při tzv. přímém dodání signálu, v případě výjimky a omezení práv pro užití při digitálních a přeshraničních výukových činnostech nebo v případě práv nakladatelů a vydavatelů na spravedlivou odměnu.

Historie procesu

Vláda

06.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
07.12.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

121/2000 Sb.Autorský zákon
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)