Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Předložení návrhu 05.11.2020
Poslední změna 25.02.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu je upravit problematiku zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, které zahrnuje zejména zřízení, vedení a aktualizaci evidence vodních toků a ostatních vodních linií povrchové nebo podzemní vody, které nejsou vodními toky, a objektů na nich, hydrologických povodí vodních toků, hydrologických rajonů a vodních nádrží.

Historie procesu

Vláda

05.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
27.11.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
19.02.2021Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

25.02.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 87/2021 Sb. v částce č. 35

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

87/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a ..

Návrh provádí předpis(y)

254/2001 Sb.Vodní zákon

Návrh mění předpis(y)

252/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, uk..