Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona o změně sídel některých státních úřadů

Začátek procesu 04.11.2020
Poslední změna 30.11.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon stanovuje přesun sídel 15 úřadů z hlavního města Prahy do jednotlivých regionů České republiky. Plánovaný přesun zahrnuje celkem 15 úřadů nebo jejich částí. Jedná se o 4 303 kvalifikovaných pracovních míst, která budou umístěna v jednotlivých krajských městech. Kvalifikovaní zaměstnanci v regionech zvýší životní úroveň celého regionu. V první fázi ekonomicky posílí regiony platy vyplácené nově umístěných státních zaměstnancům, v dalším sledu pak posílí nová poptávka místní školství, kulturu, nabídku služeb. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

04.11.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

06.11.2020V připomínkovém řízení 
18.11.2020Ukončení sběru připomínek 
30.11.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

266/1994 Sb.Zákon o dráhách
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
388/1991 Sb.Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
104/2000 Sb.Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje
201/2002 Sb.Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
110/2019 Sb.Zákon o zpracování osobních údajů