Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, poplatků za přístup do databáze a poplatků za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

Začátek procesu 02.11.2020
Poslední změna 23.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška reaguje na novelu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Novelou je tento zákon doplněn o ustanovení, které stanoví ústředním orgánům státní správy povinnost zajistit dostupnost technické normy, pokud byla právním předpisem v jejich působnosti učiněna závaznou. Na základě sponzorovaného přístupu poskytovatel (Česká agentura pro standardizaci) zajistí určeným uživatelům přístup k normám ve zvláštním režimu; ústřední správní orgán (sponzor) se zavazuje zaplatit za to stanovenou cenu.

Historie procesu

Vláda

02.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
24.11.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
17.12.2020Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

23.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 571/2020 Sb. v částce č. 235

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

571/2020 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným tec..

Návrh provádí předpis(y)

22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky