Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Věcný záměr zákona o státním podniku Správa dálnic a silnic

Začátek procesu 02.11.2020
Poslední změna 24.11.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním účelem věcného záměru je pomocí změny právní formy ŘSD s.p.o. na státní podnik vyřešit negativní stránky pramenící z její současné podoby. Změna právní formy umožní zajistit především nezbytné zvýšení výkonu a efektivity ŘSD, kterou není stávající ŘSD s.p.o. schopna za současného stavu zajistit; zvýšení atraktivity ŘSD na trhu práce a posílení jeho konkurenceschopnosti ve vztahu k odborníkům z klíčových vysoce kvalifikovaných oblastí jeho činnosti, kteří ve stávající ŘSD s.p.o. dlouhodobě absentují; a s tím spojené hospodárnější vynakládání finanční prostředků a celkový nárůst kvality činnosti ŘSD; vytvoření jednotného konceptu řízení sektoru Ministerstva dopravy.

Historie procesu

Vláda

02.11.2020V připomínkovém řízenítext, ria
24.11.2020Ukončení sběru připomínek 

Prázdný výstup