Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Předložení návrhu 16.10.2020
Poslední změna 09.11.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k novému zákonu o odpadech, jehož návrh byl dne 18. září 2020 schválen Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení. Vyhláška stanovuje doplňující kritéria, při jejichž splnění je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za tzv. vedlejší produkt a nikoliv odpad; doplňující kritéria, při jejichž splnění přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem, a doplňující kritéria, při jejichž splnění přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

Historie procesu

Vláda

16.10.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
09.11.2020Ukončení sběru připomínek 

Prázdný výstup