Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Předložení návrhu 02.10.2020
Poslední změna 02.11.2020
Stav návrhu Vláda vydala souhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanec
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zavádí možnost absolvovat vzdělávání v nástavbovém oboru posudkové lékařství v přípravě rozvolněné až na jednu pětinu stanovené týdenní pracovní doby, možnost započtení odborné praxe absolvované v rámci vzdělávání v základním kmeni do vzdělávání v nástavbovém oboru, možnost zařazení lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru hygiena a epidemiologie do nástavbového oboru posudkové lékařství a umožnění udělení výjimky a započtení praxe na neakreditovaném pracovišti i v případech, kdy pracoviště nesplňovalo podmínky pro udělení akreditace, ale bylo schopno lékaře připravit tak, aby mohl být připuštěn k závěrečné zkoušce nástavbového oboru. Součástí posledně jmenovaného opatření je i zavedení kontrolních mechanizmů, které by měly zajistit, aby tento institut nebylo možné zneužít. Jde o zapojení akreditačních komisí a vzdělávací rady lékařů do procesu rozhodování o udělení výjimky. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

02.10.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

08.10.2020V připomínkovém řízení 
16.10.2020Ukončení sběru připomínek 
02.11.2020Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů