Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Začátek procesu 30.09.2020
Poslední změna 26.10.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela upravuje možnosti poskytovat ošetřovné rodičům dětí tak, aby zaměstnanec (rodič) byl po dobu své nepřítomnosti v práci při uzavření školy, školského zařízení a zařízení pro osoby závislé na péči (stacionáře) zabezpečen ošetřovným po celou dobu uzavření tohoto zařízení. Novela upravuje zejména tato opatření:

  • prodloužit pro účely nároku na ošetřovné věk dětí z 10 let na 13 let,
  • prodloužit podpůrčí dobu pro poskytování dávky z 9 kalendářních dnů, resp. 16 kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření,
  • poskytovat ošetřovné i zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,
  • nárok na ošetřovné bude i na dítě, které má nařízenou karanténu,
  • umožnit rodiči dítěte o ně pečovat až do věku 13 let, i když nemá s dítětem společnou domácnost,
  • navýšit ošetřovné za kalendářní den na 80 % denního vyměřovacího základu

Tyto úpravy jsou přitom vázány na školní rok 2020/2021, tj. končí dnem 30. června 2021. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

30.09.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

05.10.2020V připomínkovém řízení 
13.10.2020Ukončení sběru připomínek 
26.10.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění