Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Začátek procesu 29.09.2020
Poslední změna 26.10.2020
Stav návrhu Vláda vydala souhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zakotvuje jasné podmínky pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, a u památkově chráněných staveb a zároveň členění staveb na jednotlivé kategorie podle vyhodnocení požární nebezpečnosti. Jako vhodným řešením se jeví zakotvení povinnosti vybavit zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, odpovídajícím požárně bezpečnostním zařízením s možností bezplatného připojení na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

29.09.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

02.10.2020V připomínkovém řízení 
15.10.2020Ukončení sběru připomínek 
26.10.2020Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému