Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Začátek procesu 14.09.2020
Poslední změna 31.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Ve vyhlášce č. 334/2013 Sb. se upravuje způsob a forma vedení evidence kontrolních pásek v návaznosti na zavedení povinnosti držitele kontrolních pásek ke značení lihu. Dále se doplňuje vyhláška v návaznosti na změnu koncepce tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb. Ve vyhlášce č. 358/2014 Sb. se na základě aplikační praxe upravuje vzor žádosti osoby oprávněné vymáhat právo duševního vlastnictví o přijetí opatření na vnitrostátním trhu a vzor žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh. A ve vyhlášce č. 245/2016 Sb. se upravuje vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jinou osobou  a dále se doplňuje vyhláška v návaznosti na změnu koncepce tzv. formulářových podání při správě daní, a to pro oblast registračních formulářů vztahujících se ke zpravodajským jednotkám k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Unie.

Historie procesu

Vláda

14.09.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
06.10.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
14.12.2020Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

31.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 610/2020 Sb. v částce č. 247

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

610/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Návrh provádí předpis(y)

280/2009 Sb.Daňový řád

Návrh mění předpis(y)

245/2016 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
358/2014 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v ..
334/2013 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu