Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

Předložení návrhu 13.03.2017
Poslední změna 16.08.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon se zaměřuje na sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce pojištění, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech (zejména pak informací o nákladech životního pojištění) a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících v daném odvětví.

Historie procesu

Vláda

04.01.2018Reorganizace projednávání, předchozí historieviz změna

Poslanecká sněmovna

04.01.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění
21.01.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.04.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
23.05.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

26.06.2018Postoupeno Senátu 
18.07.2018Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

26.07.2018Postoupeno prezidentu republiky 
01.08.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

16.08.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 171/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

171/2018 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajišt..

Návrh ruší předpis(y)

38/2004 Sb.Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
295/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvi..

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon
229/2002 Sb.Zákon o finančním arbitrovi
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
58/1995 Sb.Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
444/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších pře..
57/2006 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
296/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v..
124/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a něk..
223/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
278/2009 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
420/2011 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických os..
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
261/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..