Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Předložení návrhu 08.09.2020
Poslední změna 02.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela ruší 3 matriční úřady v návaznosti na změny ve vymezení správních obvodů ostatních matričních úřadů. Dále novela reaguje na nové územně správní členění státu podle zákona o územně správním členění státu. Kdy s ohledem na nové zařazení některých obcí do správních obvodů obcí s rozšířenou působností je nezbytné provést změny v zařazení dotčených obcí do správních obvodů matričních úřadů.

Historie procesu

Vláda

08.09.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
30.09.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
24.11.2020Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

02.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 494/2020 Sb. v částce č. 202

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

494/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrik..

Návrh mění předpis(y)

207/2001 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení