Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Předložení návrhu 07.09.2020
Poslední změna 23.02.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Na základě novely zákona na ochranu zvířat přináší novela vyhlášky změny zejména v následujících oblastech. Vyhláška nově upravuje požadavky na zkušebního komisaře, rozsah a průběh zkoušky v kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat. Vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat je nahrazen novými vzory. Vyhláška v rámci kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat zpřísňuje tyto kurzy pro osoby, které vykonávají činnosti pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty. Vyhláška také nově upravuje obsah kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, rozsah odborných znalostí nezbytných pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, požadavky na zkušebního komisaře, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, průběh zkoušky a vzor osvědčení.

Historie procesu

Vláda

07.09.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
29.09.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
19.02.2021Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

23.02.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 83/2021 Sb. v částce č. 34

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

83/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání,..

Návrh mění předpis(y)

22/2013 Sb.Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání