Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Začátek procesu 04.09.2020
Poslední změna 23.11.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je transpozice směrnice Komise EU, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice Komise EU 2019/1833. Do novely byla transponována také část směrnice EU 2019/1833, konkrétně příloha V a VI uvedené směrnice a v rámci přílohy III také položka Koronavirus z Blízkého východu způsobující respirační syndrom (virus MERS).

Historie procesu

Vláda

04.09.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
25.09.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
16.11.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

23.11.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 467/2020 Sb. v částce č. 192

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

467/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zd..

Návrh provádí předpis(y)

309/2006 Sb.Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Návrh mění předpis(y)

262/2006 Sb.Zákoník práce
361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci