Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zastupitelstva na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2

Předložení návrhu 31.08.2020
Poslední změna 02.03.2021
Stav návrhu Návrh vzat zpět před 1. čtením ve Sněmovně
Předkladatel Zastupitelstvo VÚSC
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem předloženého návrhu je vyvarovat se procesní chyby obsahově stejného návrhu předloženého jako sněmovní tisk 890, v jejímž důsledku předchozí návrh nemohl být předmětem pozměňovacích návrhů. Obsahem návrhu je zakotvení jednorázového příspěvku pro kraje, vypočítaného jako součin částky 500 Kč a počtu obyvatel trvale bydlících v kraji dle stavu k 1. 1. 2020 uvedeného v bilanci obyvatel Českého statistického úřadu.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

31.08.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

08.09.2020V připomínkovém řízení 
21.09.2020Ukončení sběru připomínek 
05.10.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

02.03.2021Návrh vzat zpět předkladatelem před 1. čtením 

Prázdný výstup