Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, a některé další související zákony

Začátek procesu 26.08.2020
Poslední změna 07.10.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela upravuje institut příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, protože tento dle dosavadní právní úpravy kladl nepřiměřenou ekonomickou zátěž na zaměstnavatele a pouze menšinovou na stát. Institut podpory v době částečné zaměstnanosti umožní státu, aby při splnění podmínek přebral za zaměstnavatele mzdové náklady za dobu „nepráce“. V případě aktivace podpory v době částečné zaměstnanosti tedy zaměstnavatel nebude za hodiny „nepráce“ vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy tak, jako za standardní situace v případě vzniku překážek v práci na straně zaměstnavatele. Podporu v době částečné zaměstnanosti bude zaměstnancům poskytovat Úřad práce České republiky prostřednictvím jejich zaměstnavatele. Jedná se tedy o podporu zaměstnance, nikoliv zaměstnavatele. Novelou zákona bude tedy legislativně upravena systémová podpora, která by měla mít potenciál efektivně podpořit zachování pracovních míst v případě jejich ohrožení vnějšími faktory.

Historie procesu

Vláda

26.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
02.09.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
25.09.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

25.09.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze 
30.09.2020Projednávání ve stavu legislativní nouze nebylo schváleno 
07.10.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
262/2006 Sb.Zákoník práce
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
277/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních..